NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS AR DISKOMFORTAS

NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS AR DISKOMFORTAS

Jau žinome ir yra moksliškai įrodyta, jog „nepageidaujamas“ ar “nenormalus” elgesys balnojant žirgą yra susijęs su skrandžio opaligės buvimu ir po gydymo kurso omeprazoliu su/be sukralfatu – kai kurie elgesio aspektai išnyksta. Tačiau tai nutinka tikrai ne visada. 

 

Norėtume pasidalinti Sue Dyson atliktu tyrimu 2021 metais,  kurio tikslas buvo įvertinti žirgo elgesio balnojant koreliaciją su raumenų įtemptumu ir skausmu, pavaržos zonos hiperjautrumu, balno tinkamumu, raitelio pozicija ir balansu jojant, žirgo šlubavimu.

Tyrime iš viso ištirti 193 jojamieji žirgai. Žirgų savininkų buvo prašoma pradėti ruošti žirgą darbui taip, kaip būtų ruošiama įprastinėje rutinoje. Stebimas žirgas  ir vertinamas toks elgesys kaip liežuvio iškišimas lauk, uodegos mosavimas, dažnesnis mirkčiojimas akimis ar visiškas užsimerkimas, burnos ir liežuvio įvairūs judesiai, galvos judesiai, galvos pasukimas į pavaržos zoną (be kandimo), čepsėjimas, sienų laižymas ar uostymas, staigus galvos nuleidimas žemyn uždedant balną ar veržiant pavaržą. 

 

Nustatyta, jog >30% žirgų dažniausiai pasireiškęs elgesys buvo intensyvus žvilgsnis į vieną tašką, ausų suskliaudimas, galvos pasukimas į pavaržos zoną, uodegos intensyvus mojavimas balnojant. 

 

Paruošus žirgą darbui, žirgų judėjimas buvo vertinamas su ir be raitelio.  

 

Įdomu tai, jog vertinant balno tinkamumą 78.2% žirgų buvo nustatytas netinkamas balnas, 66%  šis buvo per siauras. Vertinant balno gulimo vietą 18,7% šis slinko per daug į nugaros galą. 40% žirgų nustatytas bent 1 punktas, kuris lemia balno ryškų netinkamumą. 48% žirgams balnas per daug slidinėjo į abu šonus, 44,6% šis slydo tik į vieną pusę. Jojimo metu nustatyta, jog 29% atvejų balnas netiko 2 punktais. 

 

33% žirgų nustatytas nugaros raumenų nenormalus įtemptumas. 51.1% atvejų raitelio pozicija arba kitaip vadinamas svorio centras buvo per daug kaudaliai (link uodegos).

 

Įdomu tai, jog vertinant žirgų šlubavimą 30.6% žirgų šlubavo be raitelio (vaikymo metu), tačiau pradėjus joti 66.5% visų tirtų žirgų išryškėjo šlubavimas (taip, daugiau nei pusei). 61.5% žirgų šlubavo zovaduojant. 

 

Tyrime nustatyta, jog žirgai, kurie yra naudojami jojimo mokyklose turėjo žymiai daugiau „nenormalaus elgesio“ savybių nei tie, kurie yra naudojami savo malonumui – ne itin intensyviam sportui. Taip pat rasta statistiškai reikšminga koreliacija tarp balno netinkamumo ir „nenormalaus elgesio“ savybių atsiradimo.  Taip pat žirgai, kurie pradėjo šlubuoti jojimo metu, o to nesimatė vaikant – turėjo taip pat statistiškai reikšmingą koreliaciją tarp „nenormalaus elgesio“ savybių. Rasti balno netinkamumo požymiai taip pat turėjo statistiškai reikšmingą koreliaciją su elgesio savybių atsiradimu. 

 

Mokslininkai pabrėžė, jog šie atsirandantys elgesio bruožai yra skausmo išraiška ir parodymas gyvūno savininkui, jog šis nori išvengti darbo. Taip pat apibendrinama, jog baimė irgi gali iškelti tokius pačius elgesio pokyčius, tačiau remiantis skausmo grimasų skale (Della Costa, 2017) yra įrodyta, jog požymiai kaip ausų suskleidimas ar intensyvus žvilgsnis – ryškios skausmo, o ne baimės išraiškos. 

 

Įdomu tai, jog šiame tyrime nerasta statistiškai reikšmingo santykio tarp pavaržos veržimo ir elgesio atsiradimo savybių. 

 

Taip pat nustatyta, jog raiteliui sėdint per daug kaudaliai (į galą) žirgo nugaroje, žirgai rodė daug daugiau jojamųjų žirgų skausmo išraiškų nei tie, kurių raiteliai sėdėjo tinkamoje vietoje. 

 

Nauji moksliniai tyrimai ir jų rezultatai rodo, jog netinkamas elgesys balnojant žirgą ne tik reiškia skrandžio opaligės atsiradimą kaip buvo manyta, tačiau parodo, jog tai yra itin intensyvus ir reikšmingas esamo diskomforto indikatorius. 

 

Pasistenkite išgirsti ir suprasti, ką jums nori pasakyti žirgas.

 

Nuoroda į minėtąjį tyrimą:

https://www.researchgate.net/publication/349030736
_An_investigation_into_the_relationship_between
_equine_behaviour_when_tacked-up_and_mounted_and_epaxial_muscle
_hypertonicity_or_pain_girth_region_hypersensitivity_saddle-fit_rider_position_and_balance_

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *